Firma

Obrona przed komornikiem?

Przepisy nowej ustawy o komornikach mają zmienić działalność i postępowanie komorników. Mają one zacząć obowiązywać już niebawem, 1 stycznia 2019 roku. Co to oznacza?


Planowanych zmian jest wiele, ale wielu wykonujących zawód komornika protestuje przeciwko ich wprowadzeniu. Ich funkcją jest wykonywanie wyroków sądowych i na tym powinni się skupić – okazuje się jednak, że bywa z ty różnie. Taki negatywny obraz komornika przebija z licznych skarg. Co ważne, zmiany te mają zatem ukrócić liczne działania traktowane jako nieuzasadnione, bezprawne. Wśród ważnych zmian jest między innymi obowiązek nagrywania prowadzonych czynności egzekucyjnych.

Komornik będzie musiał nagrywać wszelkie prowadzone z udziałem dłużnika swoje czynności. Dzięki temu w razie oskarżenia komornika będzie on pomocny podczas wyjaśnienia. Obecnie skargi na komornika składane są stosunkowo często, a zatem taki zapis na pewno okaże się pomocny.
Poza tym samo złożenie skargi na komornika też będzie prostsze, gdyż nowym obowiązkiem komornika będzie posiadanie przy sobie i wręczenie dłużnikowi podczas każdej prowadzonej czynności wzoru skargi oraz pouczenia.

Co więcej, komornicy nie będą mogli zlecić przeprowadzenia czynności innym osobom. Będą musieli wykonać je osobiście – nie będą mogli wyręczać się aplikantami czy też asesorami. Dodatkową zaletą jest także zmniejszenie wysokości opłat egzekucyjnych – opłata podstawowa będzie teraz równa 10 proc., a zysk z tych opłat trafi do budżetu państwa, a komornik otrzyma prowizję od tej kwoty.

KKw, fot.Alexas_Fotos /Pixabay