Firma Newsy

Jak ustanowić pełnomocnika w sprawach administracyjnych?

Nie zawsze możemy załatwić różne sprawy administracyjne osobiście – warto wiedzieć zatem, że do wielu z nich można ustalić pełnomocnika działającego w naszym imieniu. Jak to zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Sprawy urzędowe można załatwić w konkretnym urzędzie – osobiście lub przez pełnomocnika, listownie lub przez Internet. Jeśli wybierzemy opcję online, potrzebny nam będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany – więcej informacji znajdziesz m.in. tutaj: https://pz.gov.pl/pz/index.

Co więcej, w sprawach administracyjnych może nas też ktoś zastąpić – są wyjątki, gdyż czasami konkretna sprawa wymaga naszej obecności, np. złożenia odcisków palców do paszportu. Zdarza się też, że obowiązek samodzielnego działania może wynikać ze szczególnych przepisów lub z decyzji organu administracyjnego.

Na stronie internetowej biznes.gov.pl możesz pobrać dokument Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych oraz Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – wystarczy, że złożysz je online, listownie lub osobiście. Warto też zapamiętać, że za ustanowienie pełnomocnika zapłacić należy 17 zł – chyba że będzie to osoba z rodziny.

Pełnomocnika może wyznaczyć osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, np. wspólnota mieszkaniowa. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, np. pełnomocnik zawodowy jak radca prawny czy adwokat, ale też osoba niemająca wykształcenia prawniczego.

Według Kodeksu postępowania administracyjnego nie ma wymagań co do wykształcenia czy doświadczenia zawodowego pełnomocnika. Liczba pełnomocników też nie jest ustalona, a zatem może być ich wielu.

Pełnomocnictwa można udzielić na piśmie lub ustnie w urzędzie, ale wtedy konieczny jest protokół. Ważne, aby wskazać konkretną osobę. Wygodną formą jest także złożenie pełnomocnictwa online – dokument taki trzeba jednak podpisać podpisem kwalifikowanym albo Profilem Zaufanym. W treści pełnomocnictwa trzeba też uwzględnić zakres uprawnień, jakie nadajemy pełnomocnikowi. Pełnomocnik musi wiedzieć o wszystkich czynnościach i być wzywany do udziału w nich.

Weź też pod uwagę, że urzędy podatkowe – m.in. urząd skarbowy czy celny – działają na podstawie odrębnych przepisów, a zatem sprawy podatkowe można załatwiać przez pełnomocnika do spraw podatkowych.

KKw, foto.Anestiev/Pixabay